Filmovi

KARNEVAL

U proljeće 1992., bježeći od užasa rata, veliki broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine potražili su utočište u susjednoj Crnoj Gori. Međutim, nisu našli spas koji su tražili… Novinar Šeki Radončić istražuje šta se desilo tim ljudima…